Громадська Спілка “асоціація Дитячого Та Молодіжного Туризму України”

Avatar for adminby admin
September 17, 2019
61 Views
0 Comments

Є певні відмінності у трактуванні дитячого та молодіжного туризму та визначенні вікових меж різними науковцями,проте, в загальному, дуже різких розбіжностей немає. Це і дозволило нам запропонувати власні варіанти визначення дитячого та молодіжного туризму, не виходячи за рамки уже встановленої парадигми. На практиці, у нормативно-правових актах та науковій літературі немає спільно визначеної диференціації туристів та стандартної термінології, відповідно до віку подорожуючих. Проте всі українські та зарубіжні вчені виділяють дитячий та молодіжний туризм, як форми (види) туризму, залежно від віку учасників подорожі. Матвієнко Наталія Миколаївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Малиновська Оксана Юріївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Спори майнового характеру між суб’єктами туристичної діяльності та споживачами туристичних послуг вирішуються у встановленому порядку з дотриманням вимог цього Закону. Дитячий туризм Харківщини – це в основному табори та санаторії, що розміщуються в лісній місцевості поблизу річок та озер. Для відпочинку в таких місцях обладнані turist.cn.ua ігрові і спортивні майданчики (футбольні, волейбольні, баскетбольні поля і майданчики), на базі таборів є літні кіноконцертні майданчики, культурні центри, бібліотеки та інші елементи інфраструктури для дитячого відпочинку. Сприяння вивченню і поширенню міжнародного досвіду з відпочинку та оздоровлення дітей та молоді.

Інформаційна підтримка туристичного продукту для дітей та молоді, популяризація відпочинку в Україні, її культурної спадщини. У зв’язку з цим конче потрібні координація діяльності всіх міністерств і відомств, проведення протекціоністської (передусім фінансової) політики з боку держави. Це насамперед упровадження спеціалізованих навчальних туристських програм залежно від вікових та освітніх особливостей дітей і молоді, виконання програми оздоровлення та фізичного загартування підростаючого покоління.

Avatar for admin